TR EN

Eryilmaz CPA Muhasebe - Anonim şirketin kuruluş toplam maliyeti / 2024-01-27

2024 Anonim Şirketin Kuruluş Maliyeti Ve Aylık Giderleri

 

         “2024 de Anonim şirket kuruluş maliyeti ne kadar?  2024 Anonim şirketin kuruluş giderleri nelerdir? Anonim şirket kuruluşunda toplam giderler ne kadar ?,  Anonim şirketin açılış masrafları?  Anonim şirket açmak için  2024 yılında ne kadar maliyet çıkar? 2024 Anonim şirketin kuruluş ücreti ne kadar ? , Anonim şirketin açılış ücretleri ? Anonim şirket AŞ. ne kadara maliyetle kurulur ?,  2024 yılında AŞ. nin kuruluş maliyeti ne kadar ?  AŞ. nin açılış masrafları ne kadar oldu ?”

          Anonim şirketlerin kuruluş sürecindeki masraflar, pek çok girişimcinin en çok merak ettiği konular arasında yer almaktadır. Ticari faliyetleri ve itibarlı bir başlangıç yapmak için Anonim şirketi tercih eden pek çok girişimci, işletmesi için uygun bir yol haritası hazırlarken en çok ihtiyaç duyduğu bilgiler ,firmanın kuruluş maliyetleri ve aylık giderleridir.

 

      Anonim şirketin kurulumundan sonra, ticari girişimleri için reklam, tanıtım, pazarlama ve  satış süreçlerinin planlanması, yani şirketin satış yaparak para kazanması biraz zaman alacağından, bu süreçlerdeki  sabit ve değişken maliyetlerin bilinmesi, ticari yol haritasına ışık tutacak, şirket sahiplerinin buna göre temkinli bir iş planı oluşturmasına yardımcı olacaktır.

 

          Anonim şirketi tercih eden girişimcilere bir fikir sunması için , 2024 yılı içerisinde Anonim şirket kurmak için karşılaşılan toplam giderler aşağıdaki gibidir. Ancak, paylaştığımız bu gider kalemleri, bir Anonim şirket kurmak için gerekli olan asgari maliyetler olmakla birlikte,  firmanızın ortak sayısı ,  firmanızda yabacı ortağınız olup olmaması , firmanızın iş alanı sayısı,  sektörü, şirket sermayesi , AŞ. ana sözleşmesindeki kelime sayısı gibi çeşitli kriterlere göre bir miktar farklılık gösterebilecektir. Anonim şirketinize özel, güncel ve detaylı maliyet tablosunu ÜCRETSİZ almak için , bizimle her zaman iletişime geçebilirsiniz.

 

 

        2024 DE ANONİM ŞİRKET KURULUŞU TOPLAM MALİYETİ

 

       Anonim şirket kurmak için karşılaşılan temel maliyetler , ticaret odasının tescil ve ilan ücretleri , şirket sermayesinin rekabet kurumu harç ücreti, Anonim şirket kurulum muhasebe hizmet ücreti, noterden şirket müdürünün imza sirküleri , noterden muhasebeci vekaletnamesi , firma kaşelerinin yaptırılma ücretleridir.

 

 

   A- Ticaret odasının kayıt ilan masrafları ile şirket sermaye harcı : 4.665 TL 

 

          Anonim şirket kuruluşunda, firmanın ticaret odasına kayıt edilmesi ve ticaret sicil gazetesinde şirket kuruluşunun ilanı için bir tescil ücreti ödenmektedir. İlaveten, firma sermayesinin on binde dördü kadar sermaye harç ücreti, şirketin tescili esnasında nakden ödenmektedir. 2024 yılında, asgari sermaye (250.000 TL) ile kurulan, tek ortaklı (T.C. Vatandaşı)  bir Anonim şirket için, Ticaret odasına ödenecek, şirket kaydı , ilanı ve sermaye harç bedelleri toplamı,  yaklaşık olarak  4.665 TL  civarından başlamaktadır.

 

 

B-  Anonim Şirket Kuruluşunda Noter Giderleri ; 1.350,00 TL

 

        Anonim şirketin, ticaret odasında tescil edilmesinden sonra, şirket yetkilisi noterden, şirketin resmi işlemlerinde kullanacağı imzaları gösteren imza sirküleri ile şirketin mali müşavirine muhasebeci vekaletnamesi çıkarmaktadır.  Noterden çıkarılacak imza sirküleri ile muhasebeci vekaletnamesi ücretleri yaklaşık 1.450 TL civarındadır.

 

          Ayrıca, şirketin kuruluş işlemleri  vekaletname ile yapılacak ise,  noterden ayrıca şirket kuruluş vekaletnamesi alınması gerekmektedir.  Şirket kuruluş vekaletnamesi noter ücretleri yaklaşık 680  TL- 750 TL civarındadır.

C – Anonim Şirket Kuruluşu SMMM Hizmet Bedeli : 4.635 TL

        Anonim şirketinizin ana sözleşmesinin hazırlanması,  ticaret odasına tescil ettirilmesi, vergi dairesi kayıt işlemleri ve danışmalık hizmetleri için, muhasebe şirket kuruluşu hizmet bedelidir.  (İSMMMO – 2024 AŞ. kuruluş hizmeti asgari ücret)  

 

        Şirketlerin kuruluşu ve tüm muhasebe süreçlerinde tecrübeli ekibimiz,  şirketinizi birkaç gün içerisinde ( Ortalama 3- 4 iş günü) anahtar teslim kurmaktadır. Tüm resmi kayıt ve prosedüreler tarafımızdan tamamlanmaktadır.

 

 

D – Şirket Kaşeleri Ve Kira sözleşmesi damga vergisi ; 150 TL

 

       Anonim şirketin kayıt işlemlerinden sonra, firmanın resmi işlemlerinde kullanılacak kaşeler yaptırılacaktır. Diğer yandan, işyeri kira kontratı için bir miktar damga vergisi çıkacaktır. Damga vergileri, sözleşmelerin bedeline göre hesaplanmaktadır. Örneğin; Aylık 1.600 TL olan  işyeri kira sözleşmesi için 35 TL - 55 TL civarında çıkmaktadır.

 

2024 ANONİM ŞİRKETİN KURULUŞU TOPLAM MALİYETİ 10.800 TL

 

ANONİM ŞİRKET KURULUŞ NOTLARI

 

Not 1 :  2024 de Anonim şirketin kuruluş giderleri, Türk vatandaşı olan tek ortak ve asgari sermaye (250.000 TL ) ile kurulan bir Anonim şirketin asgari kuruluş maliyetlerini göstermektedir.

Not 2 : Anonim şirketin kurucusu Yabancı ülke vatandaşı ise veya ortaklar arasında Yabancı varsa, pasaport tercümeleri, yeminli tercüman ücretleri gibi ek masraflar olacaktır. Bu nedenle, yabancı kişiler için kuruluş giderleri bir miktar değişiklik gösterecektir.

 

Not 3: Anonim Şirket kuruluş sürecinde, sermayenin en az dörtte biri ( %25 )  banka hesabına yatırılıp bloke ettirileceğinden hazır olmalıdır.  Örneğin 250.000 TL sermayeli bir AŞ. için en az 62.500 TL, banka blokaj işlemi için hazır olmalıdır. Bloke ettirilen sermaye bedeli tescil sonrasında aynı gün veya ertesi gün çekilebileceğinden, kuruluş maliyetlerine eklenmemiştir.  

 

Not 4: Anonim şirket kuracak olan girişimcilerin, kuruluş giderleri kadar,  hatta daha da  fazla dikkat etmesi gereken konu ; Anonim şirketin kuruluşu ve sonrasındaki muhasebe süreçleri için hizmet alınacak doğru adresin belirlenmesidir. Tecrübeli ve dinamik bir ekip , Anonim şirketinizin sağlam ve sorunsuz bir şekilde kurulmasına yardımcı olacak,  her konuda sizi doğru yönlendirecektir.   

 

 

2024 ANONİM ŞİRKETİN AYLIK GİDERLERİ NELERDİR ? 

 

           Kuruluşu tamamlanan ve ticari faaliyetleri devam eden her şirketin, aylık , üç aylık ve yıllık dönemlerde oluşan, çeşitli değişken ve sabit giderleri vardır.  Bu gider kalemlerinin bazıları, girişimciler tarafından iyi bilinirken (kira , işçi ücreti , muhasebe ücreti gibi ), bazıları ise, belli bir bilgi birikimi ve uzmanlık gerektirmektedir.

 

        Özetle, Anonim şirketinizin kuruluşundan sonra, ticari faaliyetler devam ettiği sürec, her bazı sabit ve değişken giderleri olacaktır.

 

    2024 Anonim Şirketin Aylık Sabit Maliyetleri

 

     Sabit maliyetler den kasıt, Anonim şirketinizde, hiçbir ticari faaliyet olmasa bile, her ay,  her üç ayda bir ve her yıl oluşan maliyetlerdir.  2024 yılında bir Anonim şirketin sabit maliyetleri aşağıdaki gibidir.

 

 KDV Damga vergisi  (Katma Değer Vergisi) ; 308,30 TL  - Her ay

Stopaj ve Damga vergisi ; İşçili şirketlerde her ay oluşmaktadır. İşçisiz Anonim şirketler de üç ayda bir verilebilmektedir. İşçisiz bir Anonim şirket için , üç ayda bir olmak üzere yaklaşık  1.250 TL – 1.500 TL gibi düşünebilirsiniz. İşçi sayısı , kira bedeli gibi kriterlere göre belirlenmektedir.

Geçici damga vergisi ; 624,10 TL Üç ayda bir ,

Kurumlar damga vergisi ; 624,10 TL , Her yıl, yılda bir  

Muhasebe Defterlerinin Noter Tasdik giderleri ; 3.800 TL – 4.500 TL civarında.  Firmanın  kurulduğu yılı takip eden Her yıl, yılda bir defa oluşmaktadır.

Mali Müşavir Muhasebe hizmet bedeli ; Her ay ödenir. Şirketinizin , işçi sayısı, fatura sayısı ve iş hacmine göre belirlenir.   Fiyat sorunuz.

İşyerinizin kira bedeli ; Her ay ödenir,

Ticaret odası aidatları ;  Her yıl ödenir

 

 

2024 Anonim Şirketin Aylık Değişken Maliyetleri

 

     Değişken maliyetlerden kasıt ; firmanızın fatura sayısı , gelir gider durumu, işçi sayısı gibi kriterlere göre oluşan giderlerdir .  Anonim Şireketin Değişken Maliyetleri  aşağıdaki gibidir ;

 

Katma Değer Vergisi (KDV)  ; Her ay gelir gider tutarlarına göre oluşmaktadır.  Kabaca, firmanızın kestiği faturalardaki KDV toplamından , alış & gider faturalarınızdaki KDV toplamları düşüldükten sonra,  kalan tutarlara göre çıkmaktadır.   Yani, gelir faturalarınızdaki KDV tutarları ,  gider faturalarınızdaki KDV tutarlarından fazla ise, aradaki fark kadar KDV ödemesi oluşacaktır. Gider/Alış faturalarınızdaki KDV , satış faturalarınızdaki KDV ‘den fazla ise, aradaki fark , sonraki ayda düşülmek üzere sonraki aya devir edilmektedir.

 

   Kurumlar Vergisi ;  Anonim şirketin yıl içerisindeki tüm gelirlerden,  tüm giderleri ve maliyetleri düşüldükten sonra, kalan net karı üzerinden %20 oranında (2024 Kurumlar vergisi oranı ) kurumlar vergisi oluşmaktadır.  Her üç ayda bir,  gelir gider durumunuza göre, Geçici Vergi ile oluşmaktadır.

       İşçi SGK Sigorta primleri & Vergileri ;   Firmanızda personel istihdam etmeniz durumunda , personelleriniz için her ay sigorta primleri oluşacaktır.  Sigorta primleri , personellerin maaşlarına göre oluşmaktadır. 2024 yılında sigortalı bir personelin aylık SGK primi , yaklaşık 6.500 TL civarındadır. Personelin maaşları arttığı oranda, SGK primleri de artmaktadır.   Diğer yandan, SGK primlerini her ay düzenli ödeyen şirketlere , net SGK priminin  %10 ‘u civarında her ay indirim verilmektedir.

 

      Personel Gelir Vergileri ;  2024 yılında, asgari ücretli çalışanların maaşı gelir vergisinden muaf tutulmuştur. Asgari ücretin üzerinde maaş alan personellerin,  ücretlerinin, asgari ücreti aşan kısmı üzerinden gelir vergileri çıkmaktadır.

 

     ÖZETLEYECEK OLURSAK ;  2024 yılında, minimum gereklilikler ile bir Anonim şirketin kuruluş maliyeti 10.800 TL ‘den başlamaktadır.  

 

         Ayrıca,  hiçbir ticari faaliyeti olmayan bir Anonim şirketin, 2024 yılında aylık mali müşavirlik muhasebe ücretleri, vergi beyannamelerinin damga vergileri ve dönemsel defter giderleri için,   her ay 3.000 TL – 3.500 TL civarında giderleri olacağını düşünebilirsiniz.

 

              Anonim şirket kuruluşunda destek almak için bizimle her zaman iletişime geçebilirsiniz.

          Tecrübeli ekibimizle, anonim şirketi 3– 4 gün içinde anahtar teslimi olarak kuruyoruz. 

 

 


2024, anonim, şirket, kuruluş, maliyet, masraf, anonim şirket kuruluş maliyeti ne kadar ?  2024 anonim şirketin kuruluş giderleri nelerdir ? , anonim şirket kuruluşunda toplam giderler ne kadar ?,  anonim şirketin açılış masrafları ne kadar ? , anonim şirket açmak için  2024 yılında ne kadar maliyet çıkar ? , 2024 anonim şirketin kuruluş ücreti ne kadar ? , anonim şirketin açılış ücretleri ? , anonim şirket aş. ne kadara maliyetle kurulur?